Presentació

L’INSTITUT FORT PIUS

  • UNA VELLA TRADICIÓ EDUCATIVA OBERTA A LA INNOVACIÓ I LES NOVES TECNOLOGIES.
  • EL RESPECTE I EL DIÀLEG COM A PRINCIPI FONAMENTAL DE CONVIVÈNCIA.
  • ALTÍSSIM PERCENTATGE D’ÈXIT ACADÈMIC BASAT EN EL RIGOR ACADÈMIC I LA QUALITAT DE LA CONVIVÈNCIA.
  • POLÍTICA D’INFORMACIÓ IMMEDIATA.
  • PARTICIPACIÓ EN ELSA PROGRAMES DE MILLORA EDUCATIVA I D’AVALUACIÓ EXTERNA.
  • NOVÍSSIMES INSTAL·LACIONS

El Fort Pius és un Institut en el qual es treballa en ordre i es fan coses. Si voleu recórrer aquesta pàgina WEB podreu tenir una idea aproximada de com és la vida quotidiana al nostre centre. Només a tall de breu referència direm ara alguna de les moltes coses que a l’Institut s’han fet i que l’Institut ha aconseguit el darrer curs i pensa seguir fent i aconseguint. 

Anem a les dades: el 93% d’alumnes de Segon de Batxillerat han aprovat.  D’aquest percentatge, un 98.2% ha superat les PAU. I d’aquests, 4 alumnes han obtingut una mitjana superior al 9 a la Selectivitat.  Una família ens deia: “Si haguéssim conegut quin ambient i nivell trobaria el nostre fill a l’Institut, l’haguéssim portat de bon començament. Això vol dir: ALTÍSSIM NIVELL D’ÈXIT ACADÈMIC I AMBIENT DE TREBALL. 

Quant a l’ESO: La matrícula de 1r, 2n i 3r està completament plena per alumnes de Centres adscrits i del Barri.  L’index de repetidors de curs és inferior al 10%. Un 90% dels alumnes de 4t han obtingut el Títol de l’ESO. Els alumnes de 3r de l’ESO han obtingut una nota superior a la mitjana en les proves externes de Llengua catalana i Castellana. 

Existeix un grup d’adaptació curricular a 1r i 2n i una Aula Oberta a Segon Cicle. El 80% dels alumnes de 4t i AO que han fet la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitja, l’ha superat. 

Cada alumne treballa com a mínim una matèria per Projectes: Emprenedors per 4t, que es fa en Anglès,  Èxit per a Primer i Segon D. 

AIXÒ ÉS: TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT, TREBALL COOPERATIU, UTILITZACIÓ DE RECURSOS INTERNS I EXTERNS COM SÓN ELS REFORÇOS GRATUÏTS QUE ÉS FAN FORA DE L’HORARI ESCOLAR, L’ESTUDI ASSISTIT,L’AULA D’AUTOAPRENENTATGE. 

El centre segueix un programa constant de col·laboració amb els centres adscrits i té cura de facilitar la integració del nou alumnat amb un rigorós Pla d’Acció Tutorial i fa l’esforç de suavitzar l’accés dels nois i noies a l’adolescència. Compta també amb un Departament de Psicopedagogia i amb la col·laboració dels serveis Educatius i de l’EAP. 

La Música, amb una orquestra i una coral formada per professores, professors i alumnes de tots els cursos és un element primordial de la vida escolar. També la literatura, la pràctica de recerques científiques, el coneixement de l’entorn, els viatges tutorials, de matèria (Atenes, Madrid, Montpeller, Paris i fins i tot Tunissia i Moscu). 

ESTEM PARLANT D’UNA FORMACIÓ INTEGRAL DELS ALUMNES. 

La Direcció del Centre vol mantenir una política de permanent contacte amb les famílies, l’alumnat i les institucions de l’entorn. Per aquest motiu mantenim una política de gran accesibilitat i proximitat i hem creat aquest nou recursos d’intercomunicació i obertura: La WEB i la Intranet.